ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้
 รายละเอียด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมโครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่ 5 โดยเข้าร่วมประกวดโครงการ รอบ 40 ทีมนำเสนอเรื่อง สร้างบ้านให้ปลาด้วยปะการังเทียม ที่สุดปลายทางบางสิบหมื่น ชุมชนบ้านแหลมแท่น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ ธนาคารไทยพานิชย์ สำนักงานใหญ่
 สถานที่ ธนาคารไทยพานิชย์
 วันที่ 18/08/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้
จำนวน : 2 รูป

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th