ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตในการทำงาน
 รายละเอียด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการทรัพยารมนุษย์ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านคุณภาพชีวิต ณบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) สวนนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ชลบุรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553
 สถานที่ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) ชลบุรี
 วันที่ 26/08/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตในการทำงาน
จำนวน : 4 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th