ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม เปิดโลกงานวิจัย
 รายละเอียด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมโครงการthailand research ณ หอประชุมนานาชาติ เซ็นทรัลเวิลดิ์ ราชประสงค์ กรุงเทพซึ่งจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 26-31 สิงหาคม 2553 ทั้งนี้นักศึกษาได้เข้าฟังการนำเสอนผลงานวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาการวิจัยทาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 สถานที่ หอประชุมบางกอกคอนแวนชั่น เซ็นทรัลเวิลดิ์ ราชประสงค์ กรุงเทพ
 วันที่ 26/08/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม เปิดโลกงานวิจัย
จำนวน : 8 รูป
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th