ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาวประจำปีการศึกษา2553
 รายละเอียด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดกรทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมโครงการโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาวประจำปีการศึกษา2553 จัดโดย ธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ได้เขียนโครงการเครื่องสีข้าวชุมชน ชนบทวิถี ที่พึ่งพาและยั่งยืน และได้เข้าร่วมทำกิจกรรมwhite camp ณโรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2553
 สถานที่ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพ
 วันที่ 28-29/08/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาวประจำปีการศึกษา2553
จำนวน : 7 รูป
บรรยากาศเข้าร่วมกิจกรรม

ลบ
บรรยากาศเข้าร่วมกิจกรรม

ลบ
บรรยากาศเข้าร่วมกิจกรรม

ลบ
บรรยากาศเข้าร่วมกิจกรรม

ลบ
บรรยากาศเข้าร่วมกิจกรรม

ลบ
บรรยากาศเข้าร่วมกิจกรรม

ลบ
บรรยากาศเข้าร่วมกิจกรรม

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th