ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2553
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2553 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาในภาคการเรียนที่ 1/53 จำนวน 202 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี ผศ.ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร ให้โอวาทแก่นักศึกษา และมอบเกียรติบัตรเรียนดีแก่นักศึกษา จำนวน 37 คน พร้อมกับทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยอาจารญ์สุภาค สิทธิทองแพง เป็นวิทยากรให้ในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น....
 สถานที่ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลิณี พุคยาภรณ์
 วันที่ 04/09/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2553
จำนวน : 31 รูป
ให้โอวาทโดยรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
เบื้องหลังความสำเร็จของบายศรี1

ลบ
เบื้องหลังความสำเร็จของบายศรี2

ลบ
เบื้องหลังความสำเร็จของบายศรี3

ลบ
เบื้องหลังความสำเร็จของบายศรี4

ลบ
เบื้องหลังความสำเร็จของบายศรี5

ลบ
เบื้องหลังความสำเร็จของบายศรี6

ลบ
เบื้องหลังความสำเร็จของบายศรี7

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th