ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม วันกีฬาคณะและ โครงการกายพร้อม...ใจพร้อม
 รายละเอียด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในวันกีฬาคณะ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการกีฬา นอกจากนี้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมโครงการกายพร้อม...ใจพร้อม ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภท และได้แสดงในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
 สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 17-26/08/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันกีฬาคณะและ โครงการกายพร้อม...ใจพร้อม
จำนวน : 6 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th