ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการสัมมนาและนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ
 รายละเอียด โครงการสัมมนาและนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ
 สถานที่ ห้อง 710
 วันที่ 01/10/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาและนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจ
จำนวน : 10 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th