ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม พิธีปิด โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) คณะบริหารธุรกิจ
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจจัดพิธีปิด โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) ที่ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ในวันที่ 8 ต.ค. 2553 ห้อง 710 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
 สถานที่ ห้อง 710
 วันที่ 08/10/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีปิด โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) คณะบริหารธุรกิจ
จำนวน : 10 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th