ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม สัมมนาภาษา ACT เรื่อง การบัญชีกับภาวะโลกร้อน
 รายละเอียด นักศึกษาเขียนและจัดโครงการประกอบการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน
 สถานที่ อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 11/09/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม สัมมนาภาษา ACT เรื่อง การบัญชีกับภาวะโลกร้อน
จำนวน : 8 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th