ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)
 รายละเอียด นักศึกษาสาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน ได้ผ่านรอบแรกของโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ซึ่งจัดโดย โดยได้จัดพิธีมอบรางวัลสำหรับผลงานของนักเรียนนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกที่ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
 สถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
 วันที่ 15/10/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)
จำนวน : 8 รูป
ประธานในพิธีกล่าวเปิดพิธี

ลบ
นักศึกษาสาขามัลติมีเดียผู้สร้างผลงานขึ้นรับรางวัล

ลบ
นักศึกษาสาขามัลติมีเดียผู้สร้างผลงานขึ้นรับรางวัล

ลบ
นักศึกษาสาขามัลติมีเดียผู้สร้างผลงานขึ้นรับรางวัล

ลบ
ผู้ได้รับรางวัลเฉพาะระดับอุดมศึกษาถ่ายภาพร่วมกัน

ลบ
นักศึกษาผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ผู้ฝึกสอน และอาจารย์สาขามัลติมีเดียถ่ายภาพร่วมกัน

ลบ
นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลถ่ายภาพร่วมกัน

ลบ
นักศึกษาลงทะเบียนรับรางวัล

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th