ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ทัศนศึกษา
 รายละเอียด บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา เพื่อการพัฒนาทีมงานและศึกษาศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 สถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 วันที่ 23-26 ตุลาคม 2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ทัศนศึกษา
จำนวน : 11 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th