ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ดูงานบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
 รายละเอียด ศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอนวิชาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
 สถานที่ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด จังหวัดระยอง
 วันที่ 28/10/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ดูงานบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
จำนวน : 19 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th