ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการธุรกิจในสภาวะที่ผันผวน
 รายละเอียด
 สถานที่ ศรีปทุมชลบุรี
 วันที่ 16 พ.ย. 2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการธุรกิจในสภาวะที่ผันผวน
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th