ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม วันศิลปวัฒนธรรม
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2553ทั้งนี้ คณะได้ร่วมจัดโครงการเยาวชนไทย รักษ์วัฒนธรรม ส่งนักศึกษาเข้าร่วมรำในพิธีเปิดชุด มโรราห์บูชายัณ และได้จัดนิทรรศการน้ำพริกไทย จัดกิจกรรมให้นักศึกษาวางแผนการลงทุน "ธุรกิจขนาดย่อม"
 สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 24-25/12/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันศิลปวัฒนธรรม
จำนวน : 9 รูป

ลบ
การแสดงรำในพิธีเปิด โดยนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th