ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการเรียนที่2/2553
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการเรียนที่2/2553เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 8.30-12.30 น. เพื่อเป็นการให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคการเรียนที่ 2/2553 และบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นศิริมงคล มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 313 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีและมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนดีในแต่ละสาขาจำนวน 48 คน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการและด้านการกีฬา จำนวน 38 คน พร้อมทั้งการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจำนวน 45 คน แนะแนวทางการประกอบอาชีพโดยศิษญ์เก่า การแนะนำศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาโดยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขระหว่างครูกับศิษย์
 สถานที่ ห้งดร.เฉลิมวงศ์1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
 วันที่ 20/01/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการเรียนที่2/2553
จำนวน : 19 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th