ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นำนักศึกษาดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ณ บริษัทเอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัดสถานประกอบการได้รับรางวัล ด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน 7 ปีติดต่อกัน การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อประกอบการเรียน วิชาแรงงานสัมพันธ์ภาคเรียนที่2/2553
 สถานที่ บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 วันที่ 17/01/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จำนวน : 7 รูป
อาคารสานสัมพันธ์ AGC ความสำเร็จการบริหารแรงงานสัมพันธ์

ลบ
ภายในอาคาร

ลบ
ภายในอาคาร

ลบ
ผู้จัดการทรัพยารกมนุษย์ บรรยายด้านแรงงานสัมพันธ์

ลบ
ภายในสถานประกอบการ

ลบ
ภายในสถานประกอบการ

ลบ
ภาพหมู่คณะดูงาน

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th