ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ศึกษาดูงานสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรนมุษย์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านการสรรหา ว่าจ้างและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ บริษัทไดกิ้นอินดัสทรัส์(ประเทศไทย) จำกัด การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อประกอบการเรียนในวิชาการสรรหาและการจัดคุรภาพชีวิตในการทำงาน
 สถานที่ บริษัทไดกิ้นอินดัสทรัส์(ประเทศไทย) จำกัด
 วันที่ 18/01/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จำนวน : 6 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th