ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับไอซีที
 รายละเอียด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรม "ภาษาอังกฤษสำหรับไอซีที" ให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคฤดูร้อน/2553 และภาค 1/2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับด้านเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พวงเพ็ชร อัตชู อดีตวิทยากร ระดับ 9 บริษัทการบินไทย(มหาชน) มาเป็นวิทยากร
 สถานที่ ห้อง 711 ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 20/01/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับไอซีที
จำนวน : 12 รูป
นักศึกษารับลงทะเบียน

ลบ
นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ลบ
นักศึกษากล่าวรายงานและเชิญประธานเปิดโครงการ

ลบ
ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ เป็นประธานพิธีเปิด

ลบ
อาจารย์พวงเพ็ชร อัตชู เป็นวิทยากร

ลบ
นักศึกษาเข้าร่วมอบรม

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
อ.อุทัยรัตน์ เพ่งผล มอบของที่ระลึกให้วิทยากร

ลบ
คณาจารย์และนักศึกษาถ่ายรูปร่วมกับวิทยากร

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th