ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นักศึกษาสาขาลอจิสติกส์และโซ่อุปทานเข้าฟังการบรรยายเรื่อง INcoterms 2010
 รายละเอียด INcoterms เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ โดยสภาหอการค้านานาชาติได้ตกลงเงื่อนไขทางการค้ากัน โดยปัจจุบันใช้ข้อตกลง 2010

เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2011 เป็นต้นมา
 สถานที่ สถาบันไทยเยอรมัน
 วันที่ 23/03/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นักศึกษาสาขาลอจิสติกส์และโซ่อุปทานเข้าฟังการบรรยายเรื่อง INcoterms 2010
จำนวน : 7 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th