ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการรับรองคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน(4ปี)
 รายละเอียด โครงการรับรองคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน(4ปี)
โดยมีคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะบริหารธุรกิจให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลให้แก่คณะกรรมการเพื่อใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงพาชมสถานที่การเรียนการสอน(รายชื่อคณะกรรมการภายนอก ได้แก่
1.รศ.ดร.พิชิต สุขเจริงญพงษ์ จาก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.เกษตรศาสตร์
2.ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พระจอมเกล้าธนบุรี
3.คุณโภคทรัพย์ พุ่มพวง ภาคเอกชน Supply Chain Management: Keystone foods
 สถานที่ ห้องชลนันท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 07/04/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการรับรองคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน(4ปี)
จำนวน : 24 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th