ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม เรียนรู้ประสบการณ์งานจัดซื้อจัดหาและการจัดซื้ออย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
 รายละเอียด โครงการเรียนรู้ประสบการณ์งานจัดซื้อจัดหาและการจัดซื้ออย่างมีคุณธรรมจริยธรรม บรรยายพิเศษโดย อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 สถานที่ ณ ห้อง 710 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 18/01/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม เรียนรู้ประสบการณ์งานจัดซื้อจัดหาและการจัดซื้ออย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
จำนวน : 7 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th