ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดอบรมพบผู้เชี่ยวชาญบริหารการขนส่ง เรื่อง “เอกสารการขนส่ง นำเข้า ส่งออก”
 รายละเอียด สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดอบรมพบผู้เชี่ยวชาญบริหารการขนส่ง เรื่อง “เอกสารการขนส่ง นำเข้า ส่งออก” ในวัพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 710 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ โดย คุณสรรพมงคล เขียวสืบ พนักงานส่วนชิปปิ้ง บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
 สถานที่ ณ ห้อง 710 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
 วันที่ 19/05/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดอบรมพบผู้เชี่ยวชาญบริหารการขนส่ง เรื่อง “เอกสารการขนส่ง นำเข้า ส่งออก”
จำนวน : 10 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th