ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นักศึกษาสาขาลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่น 5 ปี 1 เตรียมพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
 รายละเอียด เป็นภาพการเตรียมทำพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
 สถานที่ ใต้อาคารยิมเนเซียม
 วันที่ 29/06/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นักศึกษาสาขาลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่น 5 ปี 1 เตรียมพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
จำนวน : 14 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th