ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 รายละเอียด นักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 8 คน ในการดูแลของอาจารย์ขวัญเรือน สินณรงค์ อาจารย์ ที่ปรึกษา สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 1 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใน วันพฤหัสที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยมีรายละเอียด วัน เวลา และหน่วยงานดังนี้คือ

1.วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.
เมือง จ.ชลบุรี
โรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
2.วันพฤหัสที่ 21 กรกฎาคม 2554
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอง ทรานสปอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง
N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd. อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง
3.วันพฤหัสที่ 28 กรกฎาคม 2554
NYK Sharp อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
WOOD AND PACK INDUSTRIAL CO.,LTD. อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
บริษัท ที.เจ.พี.จำกัด อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
 สถานที่ -
 วันที่ 28/07/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
จำนวน : 7 รูป
 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ. เมือง จ.ชลบุรี (น.ส. ภัทร์พร ชลวานิช)

ลบ
โรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา(นาย ทรงเกียรติ คูหะมะณี และ นาย ณัฐวุฒิ จึงจริยานนท์)

ลบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอง ทรานสปอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง(น.ส. หทัยทิพย์ ภูมิลำเนา)

ลบ
N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd. อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง(น.ส. นงลักษณ์ พงษ์ภมร)

ลบ
NYK Sharp อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา(น.ส. สายชล สังข์เงิน)

ลบ
WOOD AND PACK INDUSTRIAL CO.,LTD. อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา(นาย สุรวุธ สมศรี)

ลบ
บริษัท ที.เจ.พี.จำกัด อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา(น.ส. อนุสรา ศรีเสวก)

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th