ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นิเทศงานสหกิจศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 รายละเอียด คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยืประกอบด้วย อาจารย์อริสรา เสริมแก้ว และอาจารย์ปราณี เปียช้าง เข้าร่วมนิเทศนักศึกษาชั้นปี ที่4 ที่เข้าโครงการสหกิจศึกษาดังนี้
วันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2554
บริษัทโกรเฮ่สยาม อ.แกลง จังหวัดระยอง
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554
บริษัทกระจกไทยอาซาฮี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
บริษัทไลอ้อน ประเทศไทยจำกัด สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จ.ชลบุรี
วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2554
บริษัทสยามเด็นโซ่ประเทศไทยจำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
วันพฤหัสที่ 21 กรกฎาคม 2554
บริษัทโรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด มหาชน จ.ชลบุรี
บริษัทไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 สถานที่ สถานประกอบการ
 วันที่ 7-21 กรกรฎาคม 2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นิเทศงานสหกิจศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จำนวน : 4 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th