ซึ่งในปีนี้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้านำเสนอโครงการ"ล้างจิตให้สะอาด ล้างลำนัปราศจากมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตชุมชนท่าไข่"
ทั้งนี้ได้เข้าอบรมกิจกรรม การลงพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชนืต่อการจัดทำโครง
การ">
 

ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม HR สู่การแข่งขัน กล้าใหม่ใฝ่รู้
 รายละเอียด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม จากการแข่งขันโครงงาน"กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอุดมศึกษา ปี 2554 ของไทยพาณิชย์ (SCB)จากทั้งหมด 421 สถาบัน

ซึ่งในปีนี้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้านำเสนอโครงการ"ล้างจิตให้สะอาด ล้างลำนัปราศจากมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตชุมชนท่าไข่"
ทั้งนี้ได้เข้าอบรมกิจกรรม การลงพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชนืต่อการจัดทำโครง
การ
 สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี
 วันที่ 11-14 สิงหาคม 2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม HR สู่การแข่งขัน กล้าใหม่ใฝ่รู้
จำนวน : 6 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th