ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม กลยุทธการวางแผนการผลิตในโรงงาน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 รายละเอียด ศึกษาดูงานการวางแผนการผลิตในโรงงาน ของนักศึกษา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 สถานที่ โรงงาน วูเทค ประเทศไทย จำกัด
 วันที่ 08/09/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม กลยุทธการวางแผนการผลิตในโรงงาน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
จำนวน : 10 รูป
ถ่ายภาพหน้าบริษัท

ลบ
ฟังบรรยาย

ลบ
หน้าโรงงาน

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th