ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการ thailand research expo 2011
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าชมและฟังบรรยายวิจัยในงาน การนำเสนอผลงานแห่งชาติ thailand research expo 2011เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม554 บรรยากาศภายในงานมีการจัดบรรยายในหัวข้อต่างๆกว่า 200 หัวข้อ มีการแสดงผลงาน/นิทรรศการวิจัยระดับชาติ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 สถานที่ หอการประชุมนานาชาติ เซ็นทรัลเวิลล์
 วันที่ 29/08/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ thailand research expo 2011
จำนวน : 7 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th