ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านเข้า 37 ทีมสุดท้าย ในการประกวดโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
 รายละเอียด นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านเข้าสอง 37 ทีมสุดท้าย ในการประกวดโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว โดยนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าไปดำเนินงานจริงในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2554 ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ใช้ชื่อกลุ่มว่า บานเย็น ฉ่ำ ฉ่ำ ได้เข้ามาปฏิบัติงานจริงในโครงการการถักทอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื่อ กระเป๋าฯลฯ ที่ทำจากต้นไหล ที่หมู่บ้านโจดกระทิง ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โดยสมาชิกในกลุ่มประกอบไปด้วย
1.นางนภาพร ลีโอนฮาร์ดี หัวหน้ากลุ่ม
2.นางสาวนวรัตน์ เปี่ยมกระแสธรรม
3.นางสาวเนตรดาว นามบุญลา
4.นางสาวอรวรรณ บุญทัศนา
5.นางสาวลลิตา แซ่ฉี่
 สถานที่ หมู่บ้านโจดกระทิง ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
 วันที่ 11/10/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านเข้า 37 ทีมสุดท้าย ในการประกวดโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
จำนวน : 34 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th