ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านเข้าสอง 37 ทีมสุดท้าย ในการประกวดโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
 รายละเอียด นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านเข้าสอง 37 ทีมสุดท้าย ในการประกวดโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว โดยนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าไปดำเนินงานจริงในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2554 ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ใช้ชื่อกลุ่มว่า MOSO ได้เข้ามาปฏิบัติงานจริง ภายใต้โครงการ “ พลิกวิกฤต ฟื้นโอกาส หนทางแห่งความสำเร็จ ด้วยเกษตรอินทรีย์ ” ซึ่งประกอบด้วย 6 โครงการย่อย คือ 1.โครงการเกษตรอินทรีย์ 2.โครงการแปรรูปสร้างรายได้ (ขนมจีนข้าวกล้องสมุนไพร) และ3.โครงการแบ่งปันเพื่อชุมชน 4.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 5.โครงการเที่ยวกินอิ่มไปกับไกด์พาทัวร์ 6.โครงการรู้จักตนเองด้วยการบันทึก (รายรับ-รายจ่าย)ที่กลุ่มเกษตรกรผู้ทำสวนผลไม้ ชุมชนตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้ใหญ่เสวตร บุญฤทธิ์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนและพื้นที่ทำโครงการ โดยสมาชิกในกลุ่มประกอบไปด้วย
๑. นางสาวสิริมาส แสงจันทร์ ๒. นางสาวอรุณี ขาวยั่งยืน ๓. นางสาวนุชสรา เทียนปลั่ง ๔. นางสาววารุณี เทียมพงษ์ ๕. นายอนุวัฒน์ พละพันธ์
 สถานที่ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 วันที่ 17/10/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านเข้าสอง 37 ทีมสุดท้าย ในการประกวดโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
จำนวน : 40 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th