ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมโครงการ LSC volunteer spirit
 รายละเอียด นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมโครงการ LSC volunteer spirit ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00-12.00 น. โดยมี อาจารย์ขวัญเรือน สินณรงค์ เป็นผู้นำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและทำความสะอาดบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมและเก็บขยะบริเวณสะพานลอย
 สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 17/11/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นักศึกษาสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมโครงการ LSC volunteer spirit
จำนวน : 19 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th