1. ด้านบุคลิกภาพที่ดี
2. ด้านมารยาททางสังคม
3. ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าทำงาน

ในวันที่ 24 พ.ย. 2554 ห้อง 710 อาคารดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ ">
 

ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ จัดโครงการกิจกรรม "บุคลิกดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง" โดยเชิญวิทยากร นักแสดง พิธีกร นางแบบสาว คุณวีรดา สุทธิชื่น มาบรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ตามความต้องการของแหล่งงาน และเพื่อให้นักศึกษามีแง่คิด มุมมอง พัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติดังนี้
1. ด้านบุคลิกภาพที่ดี
2. ด้านมารยาททางสังคม
3. ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าทำงาน

ในวันที่ 24 พ.ย. 2554 ห้อง 710 อาคารดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
 สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 24/11/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
จำนวน : 10 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th