ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม HR สืบสานศิลปไทย ตอนนิทรรศรัตนโกสินทร์
 รายละเอียด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 คณะบริหารธุกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นำโดยอาจารย์อริสรา เสริมแก้ว และอาจารย์ปราณี เปียช้าง นำนักศึกษากว่า 40 คน เข้าชมนิทรรศการ รัตนโกสินทร์ ที่ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นไทยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ บรรยากาศการเจ้าชมกว่า4ชั่วโมง สนุนสนานเพลินเพลินและน่าประทับใจมากๆ
 สถานที่ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
 วันที่ 12/01/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม HR สืบสานศิลปไทย ตอนนิทรรศรัตนโกสินทร์
จำนวน : 12 รูป
;)

ลบ
;)

ลบ
;)

ลบ
:0

ลบ
:0

ลบ
;)

ลบ
;)

ลบ
..

ลบ
..

ลบ
..

ลบ
..

ลบ
..

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th