ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการ LSC Talk
 รายละเอียด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการ LSC Talk โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลอจิสติกส์ คือ คุณชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ General Manager บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจก.(Somboon Malleable Iron Industrial Co., Ltd.)
 สถานที่ ณ ห้อง 704 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 26/01/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ LSC Talk
จำนวน : 9 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th