ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม LSC job hunting
 รายละเอียด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 13.00 -16.30 น.สาขา logistics and supply chain management ชั้นปีที่ 3และ 4 ได้จัดโครงการ job hunting วิทยากร คือ คุณ สรศักดิ์ แตงทอง เป็นทั้งผู้จัดการ (MD) และเจ้าของกิจการ บริษัท Probiz Solutions Co. Ltd., Thailand ซึ่งเป็นบริษัท ด้าน Human Resources Consulting และ Executive Search and Recruitment, Provided Executive Search and Recruitment for Client in Oversea โดยเป็นการบรรยาย เกี่ยวกับ การสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน แหล่งสมัครงานสำคัญๆที่ควรทราบ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และ ที่สำคัญคือ อบรมการเขียน Resume แบบ มืออาชีพ เพื่อให้ได้งานและได้รับความอนุเคราะห์ ในการตรวจ Resume ให้กับ นักศึกษาด้วย โดย นักศึกษา ส่งข้อมูลมาให้และรวบรวมส่งให้วิทยากรตรวจ และส่งกลับมาภายหลัง
 สถานที่ ห้อง 704
 วันที่ 19/01/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม LSC job hunting
จำนวน : 18 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th