ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม Hr บริการชุมชน ตอน ชุมชนดีชีวีเป็นสุข
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจ สขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการHr บริการชุมชน ตอน ชุมชนดีชีวีเป็นสุข กิจกรรมเสริมทักาะการเรียนรู้ของรายวิชาการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมให้นักสึกษาใช้ความรู้ทางด้านการวิจัยพร้อมกับการนำเสนอในรูปของการจัดนิทรรศการ ภายในเขตชุมชน จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา จำนวน 6 ชุมชน สร้างความเข้าใจในการเรียนรู้และชาวชุมชนเป็นอย่างดี
 สถานที่ ชุมชนภายในเขตชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา
 วันที่ 01/08- 26/09 2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม Hr บริการชุมชน ตอน ชุมชนดีชีวีเป็นสุข
จำนวน : 4 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th