ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการ “Open House การขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่4”
 รายละเอียด คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เข้าร่วม โครงการ “Open House การขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่4”โดย ดร. สุบิน ยุระรัช กล่าวแนะนำโครงการ และมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม (รองอธิการบดี 2)
ซึ่งคณาจารย์ที่มีความสนใจที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://vpsd.spu.ac.th
 สถานที่ ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
 วันที่ 28/02/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ “Open House การขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่4”
จำนวน : 4 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th