ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (EARLY BIRD) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (EARLY BIRD) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง 1003 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี โดย ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์กล่าวต้อนรับนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา 1)สาขาการจัดการ 2)สาขาการตลาด 3)สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4)สาขาการจัดการอุตสาหกรรม และ5)สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 สถานที่ ห้อง 1003
 วันที่ 13/03/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (EARLY BIRD) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th