ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม HR สืบสานศิลปอาหารไทย
 รายละเอียด เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2554 คระบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโดครงการ HR สืบสานศิลปอาหารไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้และค้นคว้าจากแหล่งต่างๆสู่เยาวชนรุ่นใหม่ๆอาทิ ขนมหม้อแกง วุ้นสมุนไพร ข้าวเหนียวมะม่วง ยำสี่ภาค
 สถานที่ อาคารยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 23-24/12/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม HR สืบสานศิลปอาหารไทย
จำนวน : 5 รูป
ข้าวเหนียวมะม่วง

ลบ
วุ้นสมุนไพร

ลบ
วุ้นสมุนไพร

ลบ
ยำ 4 ภาค

ลบ
ขนมหม้อแกง

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th