ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา(2012 SPUC Nattonal Conference Research and Creative Solutions for Development)
 รายละเอียด ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา(2012 SPUC Nattonal Conference Research and Creative Solutions for Development)
 สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 04/05/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา(2012 SPUC Nattonal Conference Research and Creative Solutions for Development)
จำนวน : 18 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th