ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม บริการวิชาการสู่ชุมชน OTOP
 รายละเอียด คณะบริการธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน OTOP เพื่อเป็นการเผยแพร่ควยามรู้ด้านการจัดการสินค้า การคัดสรรสินแก่แก่สมาชิกโอทอปจังหวัดชลบุรี และเป็นกรรมการตัดสินผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าประกวดในระดับจังหวัด พร้อมทั้งดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
 สถานที่ ชุมชนจังหวัดชลบุรี
 วันที่ 01/06/2554
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม บริการวิชาการสู่ชุมชน OTOP
จำนวน : 4 รูป
1

ลบ
2

ลบ
3

ลบ
4

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th