ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม การปฐมนิเทศและรับน้องใหม่สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555
 รายละเอียด การปฐมนิเทศและรับน้องใหม่สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณสระน้ำหน้าตึกไทยบูรพา ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมช่วงเช้าจะเป็น บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ช่วงกลางวันเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กีฬา การแสดงแต่ละชั้นปีและสันทนาการ โดยแยกนักศึกษาออกเป็น 9 กลุ่มซึ่งการตั้งชื่อกลุ่มใช้ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับลอจิสติกส์ทั้งหมดเพื่อปลูกฝังและสอนน้องให้รู้จักสาขามากขึ้น (LOGISTICS) ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 LIFO กลุ่มที่ 2 Outsourcingกลุ่มที่ 3 Green Logistics กลุ่มที่ 4 Incoterms กลุ่มที่ 5 SCM Supply Chain Management กลุ่มที่ 6 Transport กลุ่มที่ 7 Inventory กลุ่มที่ 8 Cost และกลุ่มที่ 9 Shipping และกิจกรรมช่วงเย็นมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและ “ แสงเทียนส่องใจ ” รุ่นที่ 6 อาจารย์ผูกข้อมือลูกศิษย์ พี่ผูกข้อมือน้อง และปิดท้ายด้วยการกล่าวปิดกิจกรรมรับน้องจากอาจารย์ขวัญเรือน สินณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 สถานที่ บริเวณสระน้ำ ตึกไทยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
 วันที่ 17/06/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม การปฐมนิเทศและรับน้องใหม่สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555
จำนวน : 17 รูป
ไหว้พระ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

ลบ
กิจกรรมฐานสัมพันธ์

ลบ
กิจกรรมฐานสัมพันธ์

ลบ
กิจกรรมฐานสัมพันธ์

ลบ
กิจกรรมฐานสัมพันธ์

ลบ
กิจกรรมฐานสัมพันธ์

ลบ
กิจกรรมฐานสัมพันธ์

ลบ
กิจกรรมฐานสัมพันธ์

ลบ
อาหารกลางวัน

ลบ
บายศรีสู่ขวัญ

ลบ
บายศรีสู่ขวัญ

ลบ
แสงเทียนส่องใจ

ลบ
แสงเทียนส่องใจ

ลบ
แสงเทียนส่องใจ

ลบ
ยินดีจากใจอาจารย์สาขา

ลบ
เบื้องหลังความสำเร็จ

ลบ
เบื้องหลังความสำเร็จ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th