ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 55 สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 รายละเอียด นักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 8 คน ในการดูแลของอาจารย์ขวัญเรือน สินณรงค์ อาจารย์ ที่ปรึกษา สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 1 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใน วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555 โดยมีรายละเอียด วัน เวลา และหน่วยงานดังนี้คือ

วันที่ 14 มิถุนายน 55 นิเทศนักศึกษาจำนวน 2 บริษัท คือ
1.นางสาวเนตรดาว นามบุญลา บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
2. นางสาวปรางค์ทิพย์ กรวยสวัสดิ์ บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 55 นิเทศนักศึกษาจำนวน 3 บริษัท คือ
1.นางสาวญาณิศา บุญเทียม บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
2. นายจักรพงษ์ วัฒนกุล และนายเทวากร เกณฑ์การ บริษัท เวียร์ โลจิสติกส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
3.นางสาวมินิสรา โซ๊ะมัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(โรงไฟฟ้าบางปะกง) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 9 กรกฎาคม 55 นิเทศนักศึกษาจำนวน 2 บริษัท คือ
1.นางสาว วิภารัตน์ แก้วงาม บริษัท DHL Global Forwarding (Thailand) Ltd. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2. นางสาวรักษณาลี คำนาน บริษัทบีเจซี แฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 สถานที่ จังหวดระยอง
 วันที่ 09/07/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 55 สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
จำนวน : 7 รูป
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ลบ
บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ลบ
บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ลบ
บริษัท เวียร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ลบ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(โรงไฟฟ้าบางปะกง)

ลบ
บริษัท DHL Global Forwarding (Thailand) Ltd.

ลบ
บริษัทบีเจซี แฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th