ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม IMG เจาะลึกเครือเจริญโภคภัณฑ์
 รายละเอียด โครงการสาขาการจัดการอุตสาหกรรม โดยการนำพานักศึกษาชั้นปีที่ 3ทัศนะศึกษานอกสถานที่ เกี่ยวกับโรงงานทางอุตสกรรม
 สถานที่ บริษัท กรุงเทพโปรดิ้วส จำกัด (CPF สระบุรี) ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 วันที่ 06/09/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม IMG เจาะลึกเครือเจริญโภคภัณฑ์
จำนวน : 3 รูป

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th