ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม IMG ท่องเครืออายิโนะ โมะโต๊ะ
 รายละเอียด อ.จักรพันธุ์ เพ็ชรขำ นำพานักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 2 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้ไปที่โรงงานบริษัท อายิโนะ โมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
 สถานที่ 1 บริษัท อายิโนะ โมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 วันที่ 23/08/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม IMG ท่องเครืออายิโนะ โมะโต๊ะ
จำนวน : 3 รูป

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th