ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการ LSM visit Seaport
 รายละเอียด เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 อาจารย์ขวัญเรือน สินณรงค์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ บริษัทแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (LCIT) โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณกิติพงษ์ ไชยศรี Senior Commercial Manager บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด ท่าเรือแหลมฉบังท่าที่ 5 มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ หลังจากที่บรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ไปดูการปฏิบัติงานจริงที่ ท่า B5 และ C3 และขึ้นไปชมวิวรวมท่าเรือแหลมฉบังที่ประภาคารหรือหอคอย
 สถานที่ ท่าเรือแหลมฉบัง B5,C3
 วันที่ 05/11/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ LSM visit Seaport
จำนวน : 17 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th