ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม HR กับการสรรหาและคัดเลือก
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ HR กับการสรรหาและคัดเลือก เรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับฟาร์มโชคชัย ด้านการสรรหาและคัดเลือก ทั้งนี้ได้รับเกรียติจาก คุณก่อการ เจริญอภิญญาณ ผู้จัดการฝ่ายสนักงานบริหาร ได้บรรยายเกี่ยวกับองคืการและวิธีการสรรหาพนักงาน ทั้งนี้ยังได้เข้าชมกิจกรรมต่างๆของฟาร์มโชคชัย บรรยายกาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
 สถานที่ บริษัท ฟาร์มโชคชัย
 วันที่ 22/11/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม HR กับการสรรหาและคัดเลือก
จำนวน : 12 รูป
a

ลบ
b

ลบ
c

ลบ
d

ลบ
e

ลบ
f

ลบ
g

ลบ
h

ลบ
i

ลบ
j

ลบ
k

ลบ
l

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th