ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม HR สืบสานศิลปวัฒนธรรม ตอนนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการHR สืบสานศิลปวัฒนธรรม ตอนนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจวัฒนธรรมและสืบทอดต่อสาธารณชนได้ผ่านการชมนิทรรศการ และศึกษาจากสถานที่จริงบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
 สถานที่ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ
 วันที่ 13/12/2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม HR สืบสานศิลปวัฒนธรรม ตอนนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
จำนวน : 11 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th