ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการ LSM Cooperative Education Day
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการ LSM Cooperative Education Day ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 ณ ห้อง 1407 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะเข้าโครงการสหกิจศึกษาประจำปี 2556 เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ที่ได้ไปสหกิจศึกษา มาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ในการทำงานให้กับน้องๆ ประกอบด้วย
1.นางสาวปวีณา สนุพันธ์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปัจจุบัน ทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด ครับ
2.นางสาวพรศิริ ไตรพรม ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปัจจุบัน ทำงานตำแหน่ง Logistics control admin ที่บริษัท Canon hi-tech (thailand) Ltd.
3.นางสาวกนกวรรณ อ่อนหล้า นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ปัจจุบัน พนักงานประจำสำนักงานบุคคล บริษัท บอรอล เฟรสเตีย จำกัด
4.นายสมเกียรติ ยิ้มละมัย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้ไปฝึกสหกิจศึกษาในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทีมกิจกรรมการตลาด (Event Team Promotion) ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสื่อสารการตลาด กลุ่มลุกค้าบุคคล และ
5.นาย ยิ่งยศ ยุธยงค์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2555
 สถานที่ ห้อง 1407 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 10/01/2556
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ LSM Cooperative Education Day
จำนวน : 18 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th