ซึ่งในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 6 ทีม ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
5.มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
6.มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยการแข่งขันครั้งนี้แบ่งเป็นสองส่วนคือ การแข่งขันการนำเสนอแนวความคิดและการประกวดกองเชียร์ ผลการแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เกียรติมอบรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลชมเชย 1.มหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลชมเชย ทีมที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลชมเชย ทีมที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ส่วนผลการประกวดกองเชียร์ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดกองเชียร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดกองเชียร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดกองเชียร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ">
 

ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม LSM แข่งขันทางวิชาการและกองเชียร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 รายละเอียด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ และรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมอันดับที่ ๓ ในการแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ในหัวข้อ "รวมพลังอุตสาหกรรมโคนมของไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" จัดโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ณ งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 คน คือ นายจักร์พงษ์ วัฒนกุล, นางสาวมินิสรา โซ๊ะมัน และนางสาวสุจีรา สดรัมย์
ซึ่งในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 6 ทีม ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
5.มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
6.มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยการแข่งขันครั้งนี้แบ่งเป็นสองส่วนคือ การแข่งขันการนำเสนอแนวความคิดและการประกวดกองเชียร์ ผลการแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เกียรติมอบรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลชมเชย 1.มหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลชมเชย ทีมที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลชมเชย ทีมที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ส่วนผลการประกวดกองเชียร์ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดกองเชียร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดกองเชียร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดกองเชียร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 สถานที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 วันที่ 27/01/2556
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม LSM แข่งขันทางวิชาการและกองเชียร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จำนวน : 59 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th